AKINCILAR

AKINCILAR FORUM
 
AnasayfaKapıGaleriAramaÜye ListesiKullanıcı GruplarıKayıt OlGiriş yap

Paylaş | 
 

 Ortadoğu Obama'nın Kâbusu

Aşağa gitmek 
YazarMesaj
AZYA
Admin
Admin
AZYA

Mesaj Sayısı : 2611
Reputation : 38
Kayıt tarihi : 27/03/10

MesajKonu: Ortadoğu Obama'nın Kâbusu   Paz Nis. 11, 2010 11:24 am

Ortado?u Obama'n?n Kâbusu

[url=mailto://abdulbariatwan]abdulbariatwan[/url]

Cuma, 09.04.2010 - 08:47

ABD Irak’a, ilki ?ubat 1991’de ‘Kuveyt’in kurtulu?u’, ikincisi de Mart 2003’te ‘Irak’?n kurtulu?u’ slogan?yla olmak üzere iki sava? açt?. Fakat temel hedef, rejimi de?i?tirip yerine hegemonya projeleriyle uyumlu ve di?er Araplara örnek olacak ?ekilde ?srail’le anla?an, Amerikan destekçisi bir yönetim getirmekti. Son sava??n mühendisleri olan yeni muhafazakârlar ve özellikle de Arap destekçileri, sava?? me?rula?t?rmak için Irak’?n kitle imha silahlar?na sahip olmas?n? gerekçe gösterdi. Fakat bunun yalan oldu?unun somut kan?tlarla if?a edilmesinin ard?ndan hem sava?lar?n?, hem de bir ülkenin i?galini, 1 milyon insan?n öldürülmesini ve 4 milyon çocu?un yetim kalmas?n? me?rula?t?rmak için demokrasi ve insan haklar? sloganlar? yükselttiler.

Yeni Irak’?n i?galden bu yana ilki 2005’te ve ikincisi bir ay önce olmak üzere iki özgür seçime sahne oldu?unu itiraf etmek gerek. ?lk seçimi boykot eden Sünnilerin bu kez sand??a gitmesi nedeniyle, ikincisine kat?l?m yüzde 63’ten fazlayd?. Birçok d?? güç de bu seçimlere para yard?m? yaparak ve nüfuzlar?n? kullanarak do?rudan müdahale etti. ABD’nin yan? s?ra Suudi Arabistan ve Körfez’deki Arap müttefikleri laik ?yad Allavi’nin listesini desteklerken, ?ran’?n di?er ?ii listelerinin arkas?nda durmas? dikkat çekiciydi.

[b]Eski yönetimden daha kötü durumda[/b]

?lk seçimler ülkeyi köktenci ve mezhepçi partilere teslim etmi?, bir ba?ka deyi?le ABD yönetiminin temelini att??? ?artlar? derinle?tirmi?ti. Bu ‘sihir’ geri tepince ABD son seçimler kanal?yla hatas?n? düzeltmek istedi, fakat sonuç daha da feci oldu. Zira yeni muhafazakârlar?n Irak ve Afganistan’daki ba?ar?s?z sava?lar? üzerine seçilen yeni Amerikan yönetimi, bu iki ülkede ve genel olarak bölgede daha büyük bir trajedi ya??yor.

Irak sava??ndan önce sar?kl?lar ve sar?ks?zlar, mezhepçiler, laikler, liberaller, komünistler, Araplar ve Kürtler yüzlerini Amerika’ya dönmü?tü. Sava? ve i?galden, 800 milyar dolar harcanmas?ndan, 4 bin Amerikan askerinin ölmesinden, Amerikan demokrasisinin yerel bir diktatörlü?ün yerini almas?ndan, Baas’?n kökünün kurutulmas?ndan ve Irakl?lar?n iki defa sand?k ba??na gitmesinden yedi y?l sonra, Tahran ayn? siyasetçilerin ve sar?kl?lar?n tercih etti?i yüz haline geldi. Yani Tahran Amerikan ba?kentinin yerini ald?. Bu durum Amerika’n?n aptall???ndan m?, yoksa ?ran’?n dehas?ndan m? kaynaklan?yor? Tek bildi?imiz ?u: ABD’nin hem ezeli dü?man?, hem de petrol kaynaklar? üzerindeki hegemonyas?n?n en önde gelen rakibi olan ?ran ?u an bile Irak sava??ndan en kazançl? ç?kan taraf.

Washington’?n kendi hegemonyas?n? derinle?tirmek, müttefiklerinin otoritesini güçlendirmek ve gelecek y?l çekilerek kaçmas?na zemin haz?rlayacak ?ekilde istikrar ve güvenlik sa?lamak için istedi?i Irak demokrasisi, ters sonuçlar vererek bir kabusa dönü?mü? durumda. Seçimlerde ço?unlu?u kazanan Amerikan destekli Allavi’nin hükümet kurma ?ans? s?n?rl?. Yani Araplar?n ve ABD’nin ba?ar?l? olmas? yapt??? bütün yat?r?m bo?a gidecek. Eski Ba?bakan Nuri Maliki de, iktidarda kalmas? engellendi?i için gerekirse ?iddete ba?vurma tehdidi savurdu.
ABD bölgedeki d?? politikas?nda tehlikeli ba?ar?s?zl?klarla mücadele ediyor. Öncelikle, 60 y?l boyunca 200 milyar dolardan fazla yard?mda bulundu?u, silahlanmas?nda ve bekas?nda büyük rol oynad??? ?srail kendisine isyan ediyor, yönetimine meydan okuyor ve Kudüs’le ilgili taleplerini geri çeviriyor. ?kincisi, ABD’nin askerlerini hizmetine adad???, ezeli dü?manlar? Saddam Hüseyin’i devirip kendilerini iktidara getirmek için sayg?nl???n? kurban etti?i Irakl? müttefikleri de s?rt çeviriyor ve dü?man ?ran’la i?birli?i yap?yor. Bu isimlerin ba??nda, yeni muhafazakârlar?n eski dostu Ahmed Çelebi geliyor.

Üçüncüsü, Washington’?n demokrasi sembolü ve Taliban’la Kaide’ye kar?? en önde gelen sava?ç? olmas? için meçhulden ç?kar?p Afganistan’da ba?kanl?k saray?na getirdi?i Hamid Karzai, yolsuzlu?a bula?makla ve
seçimlerde hile yapmakla kalmay?p, ABD’yi Taliban’a kat?lmakla tehdit etti.

[b]‘Müslümanlarla uzla??’ bitti[/b]

?iddet veya Amerikal?lar?n deyi?iyle ‘terör’, ABD müdahalesi sayesinde bölgeye güçlü bir biçimde döndü. Irak’ta her gün meydana gelen patlamalar artabilir. Bu durum Kaide’nin yan? s?ra onunla ayn? yöntemi izleyen ve Irak’taki Amerikan projesine kar?? ç?kan gruplar?n döndü?ünü teyit ediyor. Afganistan ve Pakistan’daki benzer gerilimle birlikte bu üç ülkede yabanc? elçiliklerin hedef al?nmas? tesadüfi de?il. Irak’ta ulusal uzla?? meselesi çözümsüz bir hal ald?. Ayn?s? Afganistan için de geçerli.

Fakat ABD Ba?kan? Barack Obama’n?n ülkesiyle ?slam dünyas? aras?nda vaat etti?i uzla?? tamamen bitti; hatta bu yönetimin her Arap ve Müslüman’a dü?manl??? sayesinde cenine bile dönü?medi.

(Londra’da Arapça yay?mlanan Kuds ül Arabi gazetesi, 7 Nisan 2010) Radikal
Sayfa başına dön Aşağa gitmek
 
Ortadoğu Obama'nın Kâbusu
Sayfa başına dön 
1 sayfadaki 1 sayfası

Bu forumun müsaadesi var:Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz
AKINCILAR :: DÜNYA :: SAVAŞ :: Irak-
Buraya geçin: